Tủ rack chất lượng cao

Các Loại Tủ Rack – Tủ Mạng được dùng trong các công trình tòa nhà văn phòng, các khách sạn cao cấp, và trong các trung tâm dữ liệu.

Tủ rack VietRack

Tủ rack EKORACK

Tủ rack UNIRACK