Liên hệ

THẾ GIỚI TỦ RACK ( HỒNG QUANG TELECOM )

Add : 27 Nguyen Van Dung Str, Go Vap Dist, HCM, Vietnam
Tel : +84 8 2226 4426 | Fax: +84 8 2226 4433
Website :  www.thegioiturack.net

CONTACT PERSON :
Mr. Khoa
Email : khoturack@gmail.com
Tel : +84 913 093 601

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại (*)

Tiêu đề

Nội dung